Yes Art Gallery

opgelet: deze website volledig bezichtigen

kan enkel met de Adobe Flash Player

Sarla


Henri Sarla werd geboren in Mons, gaf tekenles en was werkzaam in de grafische sector en woont en werkt in Oostduinkerke. Sedert 2009 is hij full-time schilder. Hij sluit zich aan bij deze nieuwe trend van schilderkunst die het documentair materiaal van de fotografie in een eigen plastische taal omzet. De beelden, veelal vanuit een persoonlijke invalshoek genomen krijgen een universeel karakter, het persoonlijke wordt vervangen door de openheid voor de toeschouwer.

De « Polaroïds »-reeks vertrekt vanuit oudere familie-foto’s. Deze beelden, samen met die van strandgezichten en van stedelijke landschappen zijn de voedingsbodem voor het herschapen van het verleden – al dan niet door de verbeelding bijgekleurd.

Ik hecht meer belang aan de omstandigheden, aan de weergave van de huid en van de kledij, aan de elementen van het decor dan aan de psychologie van de personnages, die ik - als het ware - als stillevens behandel.

Waarschijnlijk vandaar dat dromerig, soms ietwat dreigend karakter, dat – naar men zegt – uit mijn werk blijkt.

(Henri Sarla, interview in « Pratique des Arts » nr. 109, april 2013).

Sarla laat in zijn werk de toeschouwer het verhaal bepalen, hij maakt een scene, zet de acteurs in beeld en laat de dialoog aan de kijker over. Zijn werk doet verhalen vermoeden en zet de fantasie in het gelid om op een ongebreidelde manier aan te vullen en in te passen. Het werk van Sarla is enerzijds narratief maar anderzijds bewaart het een afstand, vensters op een afwezige realiteit die intrigeert.

Dcouvrir l’œuvre d’Henri Sarla, c’est un petit peu comme replonger dans les sixties et en ressentir toute la nostalgie. Prsentant une palette estompe, ses huiles voquent le temps de l’enfance. Des images tires de son pass, dans un style photographique surann, parfois inquitant. Car finalement, c’est bien du temps qui passe et des sortilèges de la mmoire dont il est question.

(Art Antique Auctions, april 2013)

"La srie « Polaroïds » prend pour sujets d’anciennes photos de famille. Ces images, avec celles de bord de mer et de paysages urbains, servent de matriau à une recration plus ou moins fantasme du pass. Je m’intresse davantage aux situations et au rendu des peaux, des vêtements, des lments de dcor qu’à la psychologie de personnages qui sont traits comme des natures mortes. De là ce caractère onirique, et parfois angoissant qui paraît-il transparaît dans mon travail."

(Henri Sarla, interview dans "Pratique des Arts", no109, avril 2013.)

Henri Sarla was born in Mons (BE). He taught drawing and was active in the graphic field. He lives and works on the Belgian coast, not very far from the gallery. He has been painting since 2002 and shows his work publicly since 2007.

He makes use of old picture material that he reframes and reassembles on computer. Sarla strives for a subjective rendering of a past filtered through memory and the unconscious. Recollections, whether true or fictitious, caught in still imagery full of references to amateur photography.

Yes Art Gallery website by Faromedia